Iberostar Crna Gora: Wave of Change

TEME

konsultacije za upravljanje otpadom, prevencija otpada, smanjenje generacije otpada, saradnja sa više zainteresovanih strana, lokalne samouprave, komunalna preduzeća.

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

January 2023 – November 2023

LOKACIJA

Herceg Novi, Budva

FINANSIJER(I)

Iberostar Group (Hotel & Resorts)

Pregled

Zero Waste Montenegro (ZWMNE) je zajedno sa Iberostar hotelima Herceg Novi, Bellevue i Slavija sarađuje u zajedničkom nastojanju da se suoči sa izazovima smanjenja otpada u Crnoj Gori. Naši konsultanti pružaju stručne smjernice za ostvarivanje globalnog cilja Iberostar Grupe „nulta stopa otpada ka deponijama“ do 2025. godine u crnogorskom kontekstu, gdje je infrastruktura za otpad još uvijek nedovoljno razvijena.

S tim u vezi, ekspertiza ZWMNE-a u smanjenju otpada i optimizaciji resursa je ključna za podršku projektima upravljanja otpadom u Crnoj Gori i iziskuje kreativno prilagođavanje njegovim jedinstvenim izazovima.

Za ovaj projekat, naš tim je kombinovao eksertsko znanje o najboljim praksama nulte stope otpada i prilagodio lokalnom kontekstu, demonstrirajući inovativna rješenja za specifične prepreke u dijelu upravljanja otpadom sa kojima se suočavaju kompanije u Crnoj Gori.