ZERO WASTE MONTENEGRO

Mijenjamo
način na koji se u Crnoj Gori odnosi prema otpadu

 

Građani

Nije sve do nas, ali kada bi svi mi uradili ono što možemo…

Institucije

Saradnja sa crnogorskim javnim institucijama.

Biznisi

Možemo vam pomoći sa planom upravljanja otpadom u vašoj kompaniji.

Edukatori

Resursi za edukaciju, aktivnosti i video materijali za djecu i odrasle.

Turisti

Pokažite poštovanje prema lokalnoj zajednici i ne ostavljajte ništa za sobom.

ŠTA JE ZERO WASTE?

„Zero waste (nulti otpad) je cilj koji je u isto vrijeme pragmatičan i vizionarski, koji upućuje ljude da oponašaju održive prirodne cikluse, gdje svi odbačeni materijali jesu resursi koje drugi mogu da koriste. Zero waste podrazumijeva dizajniranje i upravljanje proizvodima i procesima kako bi se smanjila količina i toksičnost otpada i materijala, sačuvali i oporavili svi resursi, umjesto što se spaljuju ili zatrpavaju na deponijama. Primjenom principa nultog otpada se eliminiše kontaminacija zemlje, vode ili vazduha otpadom koji može da ugrozi zdravlje planete, ljudi, životinja ili biljaka. ”

Definicija usvojena od strane Zero Waste internacionalne alijanse.

NAŠA ULOGA

ZWMNE sprovodi projekte i sarađuje na projektima sa velikim uticajem na podizanje svijesti o problemima otpada i promovisanje cirkularne ekonomije.
Misija Zero Waste Montenegro je da promoviše koncept i metodologije nultog otpada (zero waste) preteći hijerarhiju nultog otpada, pruža smjernice gradovima da postanu zero waste opštine i da se poveže sa donosiocima odluka i preduzećima u cilju efikasnijeg upravljanja otpadom.

 

Zero Waste hijerarhija

Koraci ka održivijem upravljanju resursima.
Zero Waste Lifestyle Hierarchy
Z
Ne uzimati ono što nam nije potrebno i promijeniti način proizvodnje i potrošnje kroz redizajniranje biznis modela, robe i ambalaže u cilju smanjenja potrošnje resursa i stvaranja otpada.
Z
Smanjiti količinu, toksičnost i ekološki otisak u proizvodnji. Ponovo koristiti proizvode ili djelove proizvoda koji nijesu za otpad za namjenu za koju su prvobitno proizvedeni.
Z
Provjeriti ispravnost, očistiti ili popraviti proizvode ili komponente proizvoda koji su postali otpad kako bi se mogli ponovo koristili bez dodatne obrade.
Z
Obezbijediti visok kvalitet prerade materijala iz tokova odvojenog sakupljanja otpada.
Z
Tehnologije koje se koriste za ponovno iskorišćenje materijala iz komunalnog otpada u nove proizvodne materijale visokog kvaiteta.
Z
Ono što nije moguće iskoristiti iz miješanog otpada, biološki treba stabilizovati prije odlaganja na deponiju.
Z
Opcije kod kojih ponovno iskorišćenje materijala nije moguće imaju veliki uticaj na životnu sredinu i stvaraju efekat zamke, što ugrožava prelazak na sistem nultog otpada: spaljivanje otpada u energiju, koincineracija, prerada plastike u gorivo, odlaganje nestabilizovanog otpada na deponiju, gasikacija, piroliza, nelegalno odlaganje otpada, spaljivanje na otvorenom i bacanje otpada u prirodno okruženje.

Naša vizija za Crnu Goru

Zero Waste Montenegro teži da podiže svijest i utiče na promjenu zakona i obrazaca ponašanja kako bi se zaustavilo zagađenje otpadom i smanjilo njegovo stvaranje na izvoru. Metodologije uključuju alternative za proizvode i ambalažu za jednokratnu upotrebu, ponovnu upotrebu i reciklažu otpadnih materijala na lokalnom nivou i udaljavanje od spaljivanja otpada (više o tome ovdje) i odlaganja otpada na deponijama. Naša vizija je dio globalne ekološke tranzicije, djelujući sa aspekta ekološke pravde i uz poštovanje ljudskih prava i uzimanje u obzir najugroženijih u društvu i budućih generacija.

Gusinje: Prvi grad u Crnoj Gori na putu da postane zero waste opština

Gusinje je izabrano kao pilot grad u Crnoj Gori za sprovođenje evropskog programa Zero Waste Cities. Cilj programa je da ubrza tranziciju ka nultom otpadu na nivou grada primjenom najnovijeg zakonodavstva EU i strategija nultog otpada zasnovanih na modelima usmjerenim na građane, što dovodi do značajnog smanjenja stvaranja otpada i povećanja odvojenog prikupljanja i reciklaže otpada. Projekat vodi Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije u partnerstvu sa ZWMNE, a finansira ga Evropska unija kroz IPA prekograničnu saradnju Crna Gora-Albanija.