ZERO WASTE MONTENEGRO

Naš tim

Zero Waste Montenegro ima mrežno – linearnu organizacionu strukturu u kojoj članovi tima imaju upravljačku ulogu na operativnom nivou uz vođstvo od strane Upravnog odbora. Naš Upravni odbor djeluje kao savjetodavno tijelo i tijelo za donošenje odluka. Čine ga eksperti, osobe od autoriteta i viši akteri.
Članovi tima se sastaju dva puta mjesečno kako bi razgovarali o operativnim pitanjima, dok Upravni odbor ima obavezne kvartalne sastanke na kojima njegovi članovi raspravljaju o temama dnevnog reda. Na svakom sastanku, vode se zapisnici i čuvaju u virtuelnom prostoru koji je dostupan svim članovima tima i Upravnog odbora za dalju referencu. Odluke se donose glasanjem uz uzimanje u obzir svake predočene perspective.

ODGOVORNOSTI UPRAVNOG ODBORA ZERO WASTE MONTENEGRO:

N

DONOSI KLJUČNE ODLUKE

N

POMAŽE I SAVETUJE ČLANOVE TIMA

N

NADGLEDA PROJEKTE I UNAPRJEĐUJE NJIHOVE REZULTATE

N

RAZVIJA I ODOBRAVA PROPISE, POLITIKE I PROCEDURE ORGANIZACIJE

N

OSIGURAVA ODGOVORNOST ORGANIZACIJE I ČLANOVA NJENOG TIMA

Vanja Cicmil

operations supervisor & Project Manager

Vanja je dio nevladine organizacije Zero Waste Montenegro od samog početka i doprinjela je njenom oblikovanju. Svoj put je započela kao volonterka i već tada je bila uključena u svaki aspekt organizacije, uključujući upravljanje projektima, izradu predloga i učešće u međunarodnoj razmjeni znanja. Kao operativna supervizorka, ona učestvuje u donošenju odluka ključnih za organizaciju. Svojim marljivim prevođenjem brojnih istraživanja stekla je dragocjenu stručnost u upravljanju otpadom. Vanja je takođe revizorka za MiZA sertifikaciju za Zero Waste opštine. Ona pronalazi svoj unutrašnji mir u prirodi i motivisana je da radi za opšte dobro.

Alexandra Aubertin

Senior project consultant

Suosnivač nevladine organizacije Zero Waste Montenegro i vizionar iza Znuggle-a, Alexandra u svoju ulogu unosi bogato iskustvo i stručnost. Sa Master diplomom fizičke hemije i upravljanja životnom sredinom i resursima, zajedno sa PMP ® sertifikatom, ona je iskusna menadžerka projekata. Alexandrina putovanja odvela su je širom svijeta, gdje je svoje talente pozajmila multinacionalnim korporacijama kao i nevladinim organizacijama. Trenutno, ona nadgleda program poslovne sertifikacije. Njena istinska strast leži u stvaranju inovativnih rješenja koja će ojačati marginalizovane zajednice koje se zalažu za principe cickularne ekonomije.

Marina Tomović

Associate Business consultant

Marina je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru međunarodni odnosi. Radila je i volontirala u nevladinim organizacijama koje se bave ljudskim pravima, demokratijom i mladima. Njena ljubav prema crnogorskoj prirodi i interesovanje za cirkularnu ekonomiju podstakli su je da preuzme njenu trenutnu poziciju u organizaciji.

Dragana Vujisić

Project manager

Sa više od četiri godine iskustva u upravljanju projektima, Dragana je uspješno vodila brojne inicijative od koncepta do završetka, pokazujući snažnu sposobnost da efikasno planira, izvrši i nadgleda projekte. Njena stručnost obuhvata različite sektore, uključujući nevladine organizacije, tehnološke i ekološke projekte, pružajući joj raznovrsne vještine za prilagođavanje različitim zahtjevima projekata. Štaviše, njeni rezultati u realizaciji projekata na vrijeme i u okviru budžeta naglašavaju njenu posvećenost u upravljanju projektima.

Romain Boitard

SAVJETNIK ZA STRATEGIJU

Romain je najveći dio svoje karijere posvetio sprovođenju evropskih politika spoljne pomoći u oblasti razvoja ljudskog kapitala u ekonomijama u tranziciji širom svijeta. Strastveni humanista, Romain se obučio u naukama u javnom menadžmentu i ima dugogodišnje iskustvo u podršci reformama javnog sektora radi optimizacije društvene jednakosti i integracije održivosti. Kao posvećeni ekolog sa dugom istorijom u Crnoj Gori, kojoj se vraća najčešće što može, on organizaciji pruža savjetovanje o održivosti i strategiji.

Scott Perry

SAVJETNIK ZA HUMAN RESOURCES

Skot je iskusan lider sa strašću za pokretanje promjena i inovacija. Bogatim iskustvom u vođenju kulturno raznolikih timova širom svijeta, on donosi unikatnu perspektivu našoj organizaciji. Njegova stručnost se ogleda u organizacionom ponašanju, unapređenju poslovanja, optimizaciji procesa i operativnoj izvrsnosti. Nakon što je tokom svoje karijere uspješno razvio brojne timove, Skotov doprinos garantuje visok stepen upravljanja učinkom u našoj nevladinoj organizaciji.

Ivana Živaljević

Finance & Accounting Consultant

Ivana je istinska aktivistkinja i radoholičarka. Već 15 godina radi u nevladinom sektoru sa profesionalnim usmjerenjem na finansije i računovodstvo. Vlasnica je računovodstvene agencije koja je posvećena radu sa nevladinim organizacijama. Ivana pruža koristan uvid u organizaciona pitanja i cilj joj je da usmjeri nevladine organizacije da postanu relevantni akteri u donošenju odluka u Crnoj Gori.

Jelena Jaramaz

COMMUNICATIONS INTERN

Jelenina želja je oduvijek bila postati dio promjene. Nakon što je diplomirala grafički dizajn na Univerzitetu Donja Gorica u Podgorici, odlučila je spojiti ono što je najviše motiviše, umjetnost i prirodu.

Cynthia Wainaina

SOCIAL MEDIA INTERN

Cynthia je stručnjak za zaštitu životne sredine sa preko pet godina iskustva u privatnom i javnom sektoru. Trenutno pohađa master studije iz održivog urbanog razvoja, svoju stručnost iz nauke o životnoj sredini prenosi u Zero Waste Montenegro, kao pripravnik za društvene medije. Njena uloga će joj pomoći u ispunjavanju njenog Master projekta, koji se fokusira na ocjenjivanje efikasnih alata zaštite za promovisanje najboljeg načina za upravljanje otpadom.