O NAMA

Zero Waste Montenegro je NVO posvećena problemima upravljanja otpadom u Crnoj Gori

MISIJA

Misija Zero Vaste Montenegro je da promoviše koncept i metodologije nultog otpada (zero waste) preteći hijerarhiju nultog otpada, pruža smjernice gradovima da postanu zero waste opštine i da se poveže sa donosiocima odluka i preduzećima u cilju efikasnijeg upravljanja otpadom.

Zero Waste Montenegro teži da podiže svijest i utiče na promjenu zakona i obrazaca ponašanja kako bi se zaustavilo zagađenje otpadom i smanjila njegova proizvodnja na izvoru. Metodologije uključuju alternative za proizvode i ambalažu za jednokratnu upotrebu, ponovnu upotrebu i reciklažu otpadnih materijala na lokalnom nivou i udaljavanje od spaljivanja otpada (više o tome ovdje) i odlaganja otpada na deponijama.

vizija

Naša vizija je potpuna društvena i kulturna promjena u načinu na koji se otpad percipira i rješava u Crnoj Gori. Svi akteri u društvu – preuzeća, opštine, javne i privatne institucije i građani igraju suštinsku ulogu u ovoj tranziciji uvođenjem koncepata nultog otpada i cirkularne ekonomije u svoje svakodnevno djelovanje.

Naša vizija je dio globalne ekološke tranzicije, djelujući sa aspekta ekološke pravde i uz poštovanje ljudskih prava i uzimanje u obzir najugroženijih u društvu i budućih generacija.

Zero Waste Montenegro je zvanična članica Zero Waste Europe, ključna članica globalnog pokreta Break Free From Plastic i nacionalne Koalicije 27.

Istorija

Organizacija Zero Waste Montenegro je osnovana 2016. godine sa ciljem da se posveti jednom od najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori: zagađenju otpadom. Uz podršku strastvenih volontera, pokrenuta je prva koalicija nevladinih organizacija koje rade zajedno na podizanju svijesti o otpadu i zagađenju plastikom za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori: Cleanupmontenegro.me. Zero Waste Montenegro je od tada porasla i njen tim čine zaposleni na puno i skraćeno radno vrijeme, volonteri i saradnici, koje vodi multidisciplinarni Upravni odbor, i koji danas rade na značajnim projektima sarađujući sa opštinama, grupama građana, (inter)nacionalnim organizacijama, ministarstvima i preduzećima na njihovom putu ka nultoj stopi otpada (zero waste).

Narativni izvještaj

2022    

Pravni status: Od novembra 2016. godine ZWMNE je registrovana kao nevladina organizacija pod brojem 8388 u registru nevladinih organizacija Ministarstva pravde Crne Gore.