O NAMA

Zero Waste Montenegro je NVO posvećena problemima upravljanja otpadom u Crnoj Gori

MISIJA

Misija Zero Vaste Montenegro je da promoviše koncept i metodologije nultog otpada (zero waste) preteći hijerarhiju nultog otpada, pruža smjernice gradovima da postanu zero waste opštine i da se poveže sa donosiocima odluka i preduzećima u cilju efikasnijeg upravljanja otpadom.

Zero Waste Montenegro teži da podiže svijest i utiče na promjenu zakona i obrazaca ponašanja kako bi se zaustavilo zagađenje otpadom i smanjila njegova proizvodnja na izvoru. Metodologije uključuju alternative za proizvode i ambalažu za jednokratnu upotrebu, ponovnu upotrebu i reciklažu otpadnih materijala na lokalnom nivou i udaljavanje od spaljivanja otpada (više o tome ovdje) i odlaganja otpada na deponijama.

vizija

Naša vizija je potpuna društvena i kulturna promjena u načinu na koji se otpad percipira i rješava u Crnoj Gori. Svi akteri u društvu – preuzeća, opštine, javne i privatne institucije i građani igraju suštinsku ulogu u ovoj tranziciji uvođenjem koncepata nultog otpada i cirkularne ekonomije u svoje svakodnevno djelovanje.

Naša vizija je dio globalne ekološke tranzicije, djelujući sa aspekta ekološke pravde i uz poštovanje ljudskih prava i uzimanje u obzir najugroženijih u društvu i budućih generacija.

Zero Waste Montenegro je zvanična članica Zero Waste Europe, ključna članica globalnog pokreta Break Free From Plastic i nacionalne Koalicije 27.

Istorija

Zero Waste Montenegro su 2015. godine osnovale Alexandra Aubertin, konsultantkinja i aktivistkinja u oblasti životne sredine porijeklom iz Francuske i Azra Vuković, izvršna direktorica prepoznate crnogorske nevladine organizacije Green Home i bivša direktorica Nacionalnih parkova Crne Gore. Odlučile su da zajedno osnuju organizaciju koja će se fokusirati na jedan od najvećih ekoloških problema u Crnoj Gori: upravljanje otpadom. Tokom prve tri godine, nekoliko motivisanih volontera radilo je na malim projektima sa velikim uticajem u cilju podizanja svijesti o problemima otpada i inicirali su prvu koaliciju nevladinih organizacija koje udruženo rade na zajedničkom cilju podizanja svijesti o izvorima i opasnostima zagađenja jednokartnom plastikom u Crnoj Gori: Cleanupmontenegro.me. Danas, ZWMNE se razvila u veću organizaciju i čini je tim zaposlenih sa punim i skraćenim radnim vremenom vođenih od strane Upravnog odbora.

Finansijski iskazi

2016   2017   2018   2019   2020   2021

Narativni izvještaj

Pravni status: Od novembra 2016. godine ZWMNE je registrovana kao nevladina organizacija pod brojem 8388 u registru nevladinih organizacija Ministarstva pravde Crne Gore.