CIRKULARNA EKONOMIJA BEZ OTPADA

Koncepti nultog otpada i cirkularne ekonomije

 

Šta je nulti otpad (zero waste)?
„Zero waste (nulti otpad) je cilj koji je u isto vrijeme pragmatičan i vizionarski, koji upućuje ljude da oponašaju održive prirodne cikluse, gdje svi odbačeni materijali jesu resursi koje drugi mogu da koriste. Zero waste podrazumijeva dizajniranje i upravljanje proizvodima i procesima kako bi se smanjila količina i toksičnost otpada i materijala, sačuvali i oporavili svi resursi, umjesto što se spaljuju ili zatrpavaju na deponijama. Primjenom principa nultog otpada se eliminiše kontaminacija zemlje, vode ili vazduha otpadom koji može da ugrozi zdravlje planete, ljudi, životinja ili biljaka. ”

– Definicija usvojena od strane Zero Waste internacionalne alijanse

Circular Economy

CILJ SISTEMA NULTOG OTPADA

Cilj ovog sistema je obnovljiva i regenerativna ekonomija koja u svakom trenutku održava najveću iskorišćenost i vrijednost proizvoda, materijala i komponenata – cirkularna ekonomija bez otpada. Uvijek treba težiti ka što boljoj upotrebi materijala: u nekim kontekstima moguće je smanjiti upotrebu materijala i ponovo iskoristiti sekundarne sirovine, dok je u drugim kontekstima regulisanje odlaganja otpada najbolje što se može postići (u datom trenutku).

CIRKULARNA EKONOMIJA

Cirkularna ekonomija je sistem u kojem se korišćenje resursa, otpad, emisije i potrošnja energije svode na minimum tako što se usporavaju, zatvaraju i sužavaju materijalne i energetske petlje. Ovo se postiže redefinisanjem proizvoda i usluga tako da ne ostaje otpad – tako što će se dizajnirati za dugotrajnost, održavati, popravljati, ponovo upotrebljavati, ponovo proizvoditi, obnavljati i reciklirati.
 
CONCEPTS OF ZERO-WASTE
Infographic Circular Economy

Šta je cirkularna ekonomija?

֦Cirkularna ekonomija je sistem u kojem se korišćenje resursa, otpad, emisije i potrošnja energije svode na minimum tako što se usporavaju, zatvaraju i sužavaju materijalne i energetske petlje. Ovo se postiže redefinisanjem proizvoda i usluga tako da ne ostaje otpad – tako što će se dizajnirati za dugotrajnost, održavati, popravljati, ponovo upotrebljavati, ponovo proizvoditi, obnavljati i reciklirati. Podržan tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije, cirkularni model gradi ekonomski, prirodni i društveni kapital. Ovo je u kontrastu sa linearnom ekonomijom koja podrazumijeva model proizvodnje uzmi, napravi, odbaci“….

The Story of Stuff

20-minutni video The Story of Stuff (više od 8.000.000 pregleda!) objašnjava na jasan i zanimljiv način problem sadašnje linearne ekonomije.
Izvori:

European Parliamentary Research Service infografike, slika cirkularne ekonomije: Philips USA, The Story of Stuff video, slika hijerarhije otpada: Zero Waste Europe.