CIRKULARNA EKONOMIJA BEZ OTPADA

Koncepti nultog otpada i cirkularne ekonomije

 

Šta je nulti otpad (zero waste)?
„Zero waste (nulti otpad) je cilj koji je u isto vrijeme pragmatičan i vizionarski, koji upućuje ljude da oponašaju održive prirodne cikluse, gdje svi odbačeni materijali jesu resursi koje drugi mogu da koriste. Zero waste podrazumijeva dizajniranje i upravljanje proizvodima i procesima kako bi se smanjila količina i toksičnost otpada i materijala, sačuvali i oporavili svi resursi, umjesto što se spaljuju ili zatrpavaju na deponijama. Primjenom principa nultog otpada se eliminiše kontaminacija zemlje, vode ili vazduha otpadom koji može da ugrozi zdravlje planete, ljudi, životinja ili biljaka. ”

– Definicija usvojena od strane Zero Waste internacionalne alijanse

Circular Economy

CILJ SISTEMA NULTOG OTPADA

Cilj ovog sistema je obnovljiva i regenerativna ekonomija koja u svakom trenutku održava najveću iskorišćenost i vrijednost proizvoda, materijala i komponenata – cirkularna ekonomija bez otpada. Uvijek treba težiti ka što boljoj upotrebi materijala: u nekim kontekstima moguće je smanjiti upotrebu materijala i ponovo iskoristiti sekundarne sirovine, dok je u drugim kontekstima regulisanje odlaganja otpada najbolje što se može postići (u datom trenutku).

CIRKULARNA EKONOMIJA

Cirkularna ekonomija je sistem u kojem se korišćenje resursa, otpad, emisije i potrošnja energije svode na minimum tako što se usporavaju, zatvaraju i sužavaju materijalne i energetske petlje. Ovo se postiže redefinisanjem proizvoda i usluga tako da ne ostaje otpad – tako što će se dizajnirati za dugotrajnost, održavati, popravljati, ponovo upotrebljavati, ponovo proizvoditi, obnavljati i reciklirati.
 

Zero Waste hijerarhija

Koraci ka održivijem upravljanju resursima.
Zero Waste Lifestyle Hierarchy
Z
Ne uzimati ono što nam nije potrebno i promijeniti način proizvodnje i potrošnje kroz redizajniranje biznis modela, robe i ambalaže u cilju smanjenja potrošnje resursa i stvaranja otpada.
Z
Smanjiti količinu, toksičnost i ekološki otisak u proizvodnji. Ponovo koristiti proizvode ili djelove proizvoda koji nijesu za otpad za namjenu za koju su prvobitno proizvedeni.
Z
Provjeriti ispravnost, očistiti ili popraviti proizvode ili komponente proizvoda koji su postali otpad kako bi se mogli ponovo koristili bez dodatne obrade.
Z
Obezbijediti visok kvalitet prerade materijala iz tokova odvojenog sakupljanja otpada.
Z
Tehnologije koje se koriste za ponovno iskorišćenje materijala iz komunalnog otpada u nove proizvodne materijale visokog kvaiteta.
Z
Ono što nije moguće iskoristiti iz miješanog otpada, biološki treba stabilizovati prije odlaganja na deponiju.
Z
Opcije kod kojih ponovno iskorišćenje materijala nije moguće imaju veliki uticaj na životnu sredinu i stvaraju efekat zamke, što ugrožava prelazak na sistem nultog otpada: spaljivanje otpada u energiju, koincineracija, prerada plastike u gorivo, odlaganje nestabilizovanog otpada na deponiju, gasikacija, piroliza, nelegalno odlaganje otpada, spaljivanje na otvorenom i bacanje otpada u prirodno okruženje.
Infographic Circular Economy

Šta je cirkularna ekonomija?

֦Cirkularna ekonomija je sistem u kojem se korišćenje resursa, otpad, emisije i potrošnja energije svode na minimum tako što se usporavaju, zatvaraju i sužavaju materijalne i energetske petlje. Ovo se postiže redefinisanjem proizvoda i usluga tako da ne ostaje otpad – tako što će se dizajnirati za dugotrajnost, održavati, popravljati, ponovo upotrebljavati, ponovo proizvoditi, obnavljati i reciklirati. Podržan tranzicijom ka obnovljivim izvorima energije, cirkularni model gradi ekonomski, prirodni i društveni kapital. Ovo je u kontrastu sa linearnom ekonomijom koja podrazumijeva model proizvodnje uzmi, napravi, odbaci“….

The Story of Stuff

20-minutni video The Story of Stuff (više od 8.000.000 pregleda!) objašnjava na jasan i zanimljiv način problem sadašnje linearne ekonomije.
Izvori:

European Parliamentary Research Service infografike, slika cirkularne ekonomije: Philips USA, The Story of Stuff video, slika hijerarhije otpada: Zero Waste Europe.