KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Zero waste sertifikacije

 

Naša nevladina organizacija pruža konsultacije malim i srednjim preduzećima, multinacionalnim kompanijama i institucijama sa sjedištem u Crnoj Gori koje žele da ubrzaju svoju tranziciju ka nultoj stopi otpada. Takođe predstavljamo dva evropska programa sertifikacije za opštine, preduzeća, restorane, hotele, događaje i maloprodaje.
Zero Waste Certifications
Pomoći ćemo vam da smanjite svoj uticaj na životnu sredinu

Konsalting usluge o smanjenju otpada u poslovanju

Možemo pomoći vašoj kompaniji da drastično redukuje svoj otpad, što će ne samo umanjiti vaš uticaj na životnu sredinu i pokazati vašu posvećenost principima održivosti – već i smanjiti vaše operativne troškove.

Ako ste zainteresovani da saznate više o našim konsultantskim uslugama, popunite upitnik u nastavku kako bismo mogli da vas kontaktiramo:

N

Zagađenje otpadom ima negativan uticaj na životinje, prirodu i zdravlje ljudi, doprinosi klimatskim promjenama i emituje gasove sa efektom staklene bašte.

N

 Javno preuzmite inicijativu za smanjenje otpada, posebno plastike za jednokratnu upotrebu u vašoj kompaniji i pokažite svoju posvećenost čistijoj prirodi i dobrobiti vaše zajednice.

N

Uvođenjem mjera za efikasno upravljanje resursima i otpadom u vašoj kompaniji možete ostvariti značajnu uštedu.

N

Naša metodologija je zasnovana na najboljim praksama iz 30+ evropskih zemalja članica Zero Waste Europe mreže, kao i sopstveno iskustvo u radu na projektima za smanjenje i preusmjeravanje otpada u saradnji sa kompanijama, opštinama i institucijama u Crnoj Gori počev od 2017. godine.

N

Temeljno ćemo sagledati vašu proizvodnju otpada, vaše osnovne i sekundarne procese, identifikovaćemo vaše ključne probleme u upravljanju otpadom i daćemo vam konkretne preporuke o tome kako efikasno sortirati i smanjiti različite tokove otpada uz minimalan uticaj na vaše poslovanje. Obučićemo vaše osoblje o Zero Waste praksama i pomoćićemo vam u uspostavljanju partnerstava za implementaciju  Zero Waste principa.

N

Kada krenete na vaš put ka smanjenju otpada, vaša kompanija se može prijaviti za zvanični EU Zero Waste sertifikat za kompanije (više detalja ispod).

Zero Waste Business Sertifikacija: Mission Zero Waste Academy (MiZA)

 

Zasnovano na zvaničnoj Zero Waste metodologiji, utvrđene od strane Zero Waste Europe, Zero Waste Business sertifikacija je dizajnirana da se prilagodi vašim potrebama i očekivanjima.

 Saznajte kako sertifikacija funkcioniše i priključite se:

N

USKLAĐENOST. Ispunite ambiciozne EU zahtjeve i više od toga, zahvaljujući dokazanom modelu sertifikacije.

N

POVJERENJE I KREDIBILITET. Budite prepoznati kao lider u zero waste poslovanju i promovišite vaše zalaganje.

N

KVALITET I ISPLATIVOST. Uštedite vrijeme i troškove efikasnim rješenjima za upravljanje resursima i otpadom.

N

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZDRAVLJA. Doprinesite smanjenju zagađenja i emisija gasova sa efektom staklene bašte.

N

ZERO WASTE EKSPERTIZA. Ostvarite pristup zero waste ekspertizi kroz online resurse i smjernice mentora na lokalnom nivou.

Zero Waste Cities je program organizacije Zero Waste Europe koji pomaže gradovima i zajednicama u tranziciji ka nultoj stopi otpada. On okuplja evropsku platformu znanja za lokalne aktere kako bi sproveli najbolje prakse, i pruža program mentorstva i sertifikacije za opštine. Zero Waste Cities zajednički sprovode organizacija Zero Waste Europe i njene organizacije članice.

Cilj Programa je da se ubrza tranzicija ka nultom otpadu na nivou opštine – konkretno malih i srednjih opština – uz sprovođenje najnovijeg EU zakonodavstva i strategija nultog otpada zasnovanih na modelima usmjerenim na građane, što dovodi do značajnog smanjenja stvaranja otpada i povećanja stope odvojenog prikupljanja i reciklaže.

Za dalje čitanje:

Pročitajte priče o uspjehu zero waste opština širom Evrope – Zero Waste Cities studije slučaja.

Da saznate kako vaša opština može da smanji otpad od hrane u okviru lokalnog prehrambenog sistema, pročitajte ovdje.

Ako ste predstavnik/ca opštine i želite da saznate kako vaša opština može da se pridruži ovom programu, kontaktirajte nas.

Sarađujemo i prihvatamo donacije i sredstva isključivo od preduzeća i institucija koje prate naš etički kodeks.

Konsultantske usluge nudimo po pristupačnim cijenama kako bi omogućili većem broju kompanija u Crnoj Gori da započnu svoj put ka nultoj stopi otpada. Profit ulažemo u održivost organizacije i finansiranje novih lokalnih projekata.