Etika

Odgovornost

 

Naša vizija je dio globalne ekološke tranzicije, djelujući sa aspekta ekološke pravde i uz poštovanje ljudskih prava i uzimanje u obzir najugroženijih u društvu i budućih generacija.

Accountability
Zero Waste Montenegro je posvećena da se na odgovoran i transparentan način odnosi prema svojim zaposlenima, partnerima, sponzorima i zajednici, nastojeći da svoje aktivnosti sprovodi što efikasnije i kvalitetnije. Etički kodeks i pravila ponašanja organizacije sadrže i etičku politiku za finansiranje. Etički kodeks i pravila ponašanja organizacije predstavlja vrijednosti koje zahtijevamo od svih onih koji su učestvuju u radu organizacije, uključujući zaposlne, patenere i sponzore.

Finansijski iskazi

2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022

Narativni izvještaj 2021