The Chedi Luštica Bay zero waste sertifikacija za biznise

TEME

 zero waste konsultacije, smanjenje generacije otpada, prevencija otpada, saradnja sa više zainteresovanih strana, lokalne samouprave, komunalna preduzeća

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

  • Januar 2023- u toku

 

LOKACIJA

Tivat

FINANSIJER(I)

The Chedi Luštica Bay

PARTNERI

lokalna samouprava, lokalna javna komunalna preduzeća

Pregled

The Chedi Luštica Bay je u misiji da postane prvi zero waste sertifikovani biznis u Crnoj Gori, posvećen drastičnom smanjenju otpada. U ovoj misiji, The Chedi ima podršku od dva stručna konsultanta iz Zero Waste Montenegro koji služe kao zvanični mentori na putu ka postizanju zero waste sertifikacije (nultog otpada).

Mentori pružaju ekspertsko smjernice ka postizanju odvojenog sakupljanja otpada, smanjenja otpada, kao i optimizacije resursa prilagođenih specifičnom kontekstu i izazovima upravljanja otpadom u Crnoj Gori. 

Takođe, mentori imaju ključnu ulogu u obučavanju i motivisanju osoblja da prihvate nove i inovativne zero waste inicijative koje sprovodi hotel.

Uz podršku ZWMNE-a, The Chedi pravi značajne korake ka svom cilju da postane društveno i ekološki odgovorna kompanija.

Pročitajte više o nevjerovatnom Zero Waste putovanju The Chedi hotela u nastavku: