CRNA GORA BEZ SMEĆA

Produžena odgovornost za održivo upravljanje otpadom

Dobro došli u vodič o Proširenoj odgovornosti proizvođača (POP). U eri u kojoj je ekološka održivost od velike važnosti, POP se pojavio kao ključni koncept, koji mijenja način na koji percipiramo i upravljamo otpadom. Ova stranica je osmišljena da vam pomogne u razumijevanju POP-a, njegovog značaja, i ključne uloge u stvaranju održivije budućnosti.

Istražite resurse o shemama proširene proizvođačke odgovornosti (POP) – ključnom koraku ka cirkularnoj ekonomiji.

Ključne komponente:

#1 Dizajn proizvoda: Razmatranje mogućnosti za recikliranje i uticaja na životnu sredinu u fazi dizajna.
#2 Sakupljanje i recikliranje: Uspostavljanje sistema za sakupljanje i recikliranje proizvoda na kraju životnog vijeka.
#3 Finansijska odgovornost: Proizvođači snose finansijski teret upravljanja otpadom od svojih proizvoda.

Šta je Proširena odgovornost proizvođača i kako funkcioniše?

Proširena odgovornost proizvođača je zakonski mehanizam u kojem proizvođač proizvoda preuzima značajan stepen odgovornosti za ekološki uticaj proizvoda tokom njegovog životnog ciklusa, uključujući i njegovo odlaganje. To je pristup koji se primjenjuje širom svijeta i osigurava odgovorno postupanje sa otpadom, posebno onog koji nastaje od proizvoda i ambalaže. Ideja je jednostavna – oni koji stvaraju, uvoze ili prodaju proizvode odgovorni su za pravilno upravljanje otpadom koji nastaje, umjesto da to prepuste vladi ili drugima.

  Proširena odgovornost proizvođača uvedena je u mnogim zakonodavnim okvirima širom svijeta kako bi se osiguralo postojanje efikasnih procesa i infrastrukture za prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada od proizvoda i ambalažnog materijala. U Crnoj Gori, novi Zakon o upravljanju otpadom nalaže da privredno društvo koje stavlja na tržište Crne Gore električnu i elektronsku opremu, vozila, baterije i akumulatore, gume, ambalažu, plastične proizvode za jednokratnu upotrebu i ribolovni alat koji sadrži plastiku, ima obaveze u okviru proširene odgovornosti proizvođača.

  Waste collection

  POP ima različite primjene u razvijenim i tržištima u razvoju. Razvijena tržišta, s već prisutnom infrastrukturom za recikliranje, nestoje da 75% plastične ambalaže bude dizajnirano da se može reciklirati do 2030 i fokus je na visokokvalitetnim sistemima koji promovišu cirkularnost. Na tržištima u razvoju poput Crne Gore, gdje nedostaje infrastruktura, cilj je da se do 2030. godine 50% plastične ambalaže dizajnira da se može reciklirati. Dakle, akcenat je na izgradnji široko rasprostranjene, osnovne infrastrukture za prikupljanje i reciklažu kao prvi korak u ispunjavanju zakonskih obaveza u sklopu POP-a.

  Izazovi i koristi POP-a

  Ovaj mehanizam finansira industrija i on podstiče proizvođače da prioritet daju dizajnu i upravljanju ambalažom na načine koji nisu štetni po okolinu. Na taj način se promoviše ponovna upotreba, popravka i recikliranje umjesto odlaganja, i pomaže da se naši okeani i životna sredina oslobode od otpada.

  Jedna od osnovnih prepreka uspješnoj implementaciji Proširene odgovornosti proizvođača je otpor industrije. Neki poslovni subjekti mogu biti nevoljni da prihvate POP zbog zabrinutosti da će imati dodatno finansijsko opterećenje i promjene u uspostavljenim praksama. Kako bi se prevazišao ovaj izazov, neophodno je razvijati otvoren dijalog između zainteresovanih strana industrije i donosilaca odluka. Jasno definisanje dugoročnih koristi, poput poboljšanja reputacije brenda i potencijalnih ušteda, može motivisati industriju da posmatra POP kao priliku, a ne kao teret.

  • Imidž brenda: Kompanije koje usvajaju POP prakse poboljšavaju imidž svog brenda pokazujući posvećenost ekološkoj odgovornosti.
  • Ušteda troškova: Efikasno upravljanje otpadom često dovodi do ušteda troškova kroz smanjenje naknada za odlaganje i mogućnost oporavka vrijednih materijala.

   

  Uloga potrošača

  Da bi POP efikasno funkcionisao, svako mora da odigra svoju ulogu. Za uspjeh POP-a ključno je aktivno učešće potrošača. Dizajneri sistema treba da osmisle infrastrukturu za sakupljanje prilagođenu korisniku, olakšavajući recikliranje kroz jednostavne sisteme prikupljanja koje svako može koristiti.

  POP u praksi

  Pogledajmo Proširenu odgovornost proizvođača na praktičnom primjeru. Ovi primjeri iz stvarnog života prikazuju kako POP nije samo koncept, već praktično i efikasno rješenje koje su prihvatile industrije i biznisi širom svijeta.

  Proširena odgovornost proizvođača je efikasan alat u težnji ka održivim i odgovornim poslovnim praksama. Razumijevanjem i prihvatanjem POP-a, možemo zajednički doprinijeti zdravijoj planeti za sadašnje i buduće generacije.

  Ova stranica je izrađena u okviru projekta “Proširena odgovornost za održivo upravljanje otpadom” koji finansira Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma a sprovodi NVO Zero Waste Montenegro.

  Ove informacije imaju isključivo edukativni karakter i pružaju opšte informacije o konceptu Proširene Odgovornosti Proizvođača (POP). Sva mišljenja, stavovi i preporuke izraženi u ovom videu su isključivo autorski i ne predstavljaju nužno stavove sponzora.