Crna Gora i Albanija ka nultoj stopi otpada

TEME

zagovaranje, učešće u procesu kreiranja politika, razmjena znanja i uticaj na donosioce odluka da u zakon uključe najbolje prakse upravljanja otpadom

PERIOD

Februar 2021 – Januar 2023

LOKACIJA

Gusinje, Crna Gora

FINANSIJER(I)

Finansiranje Evropske unije u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Albanija 2014-2020 u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA II)

PARTNER(I)

PREGLED

Ovaj prekogranični projekat biće realizovan u Gusinju u Crnoj Gori i Margegaju u Albaniji. Gusinje smo izabrali kao malu ruralnu opštinu sa prelijepom prirodom, koja je zbog neadekvatnog upravljanja otpadom u riziku od zagađenja. Planiramo da napravimo sistematsku promjenu uvođenjem kućnog kompostiranja i kompostiranja u zajednici, odvojenog prikupljanja otpada (od vrata do vrata), promovisanjem metoda prevencije stvaranja otpada i podizanjem svijesti u zajednici. Program Zero Waste Cities sprovodi se prvi put u Crnoj Gori. Počinjemo od male opštine a nadamo se da ćemo ovaj program u bliskoj budućnosti primijeniti i na druge opštine u Crnoj Gori.