Smjernice za smanjenje upotrebe plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na Mediteranu

TOPICS

prevencija zagađenja plastikom, uključujući morski otpad, razvoj i inovacije u poslovnom sektoru

PERIOD

2020/2021

LOKACIJA

Crna Gora

FINANSIJER(I)

Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC)

PARTNER(I)

Azra Vukovic

Pregled

Ovu studiju i izvještaj inicirala je Eunomia Research & Consulting IKE Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production (SCP/RAC). SCP/RAC ima zvanični mandat ugovornih strana Barselonske konvencije da sprovede međunarodnu saradnju sa mediteranskim zemljama u cilju sprječavanja zagađenja plastikom, uključujući marinski otpad, kao i razvoja i inovacija u poslovnom sektoru. Svrha ovog izvještaja je prikupljanje informacija u procesu izrade regionalnih smjernica za borbu protiv upotrebe jednokratnih plastičnih proizvoda u mediteranskom regionu, na čelu sa SCP/RAC, a na zahtjev ugovornih strana Barselonske konvencije kako je navedeno u MAP programu rada 2020-2021.

Zero Waste Montenegro je pružila konsultantske usluge i sprovela istraživanja u javnim institucijama i privatnim kompanijama u Crnoj Gori kako bi se prikupili potrebni podaci za ovu zajedničku publikaciju.