Komentari i prijedlozi za nacrt Zakona o upravljanju otpadom

TEME

zagovaranje, učešće u procesu kreiranja politika, razmjena znanja i uticaj na donosioce odluka da u zakon uključe najbolje prakse upravljanja otpadom

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

Decembar 2021 – Januar 2022

LOKACIJA

Crna Gora

FINANSIJER(I)

“Protecting Civic Space – Regional Civic Society Development Hub” koji finanira Sida a sprovodi BCSDN

PARTNER(I)

Jaka Kranjc, ekspert za upravljanje otpadom Ekologi Brez Meja, Slovenija

PREGLED

Zajedno sa eksternim stručnjakom iz Slovenije analizirali smo nacrt Zakona o upravljanju otpadom i napravili izvještaj koji sadrži komentare, prijedloge i obrazloženja. Analize i preporuke su upućene relevantnim donosiocima odluka u Ministarstvu ekologije.
Nakon toga je sa predstavnicima Ministarstva i stručnjakom za upravljanje otpadom organizovan sastanak kako bismo razmotrili mehanizme za sprovođenje Zakona kada su u pitanju prihvaćene preporuke.