Cleanup
Montenegro pokret

Teme

smanjenje otpada, podizanje svijesti, saradnja i uključivanje više zainteresovanih strana, promocija volonterizma, građanska naučna inicijativa

PERIOD

ponavlja se svakog septembra

LOKACIJA

plaže i riječni tokovi širom Crne Gore

Finansijer(i)

PARTNERI

PREGLED

U saradnji sa mnogim lokalnim nevladinim organizacijama, građanskim pokretima i javnim i privatnim sektorom svake godine na Međunarodni dan čišćenja obala, organizuju se akcije čišćenja na više lokacija širom Crne Gore, što ovaj događaj čini najvećim godišnjim volonterskim poduhvatom za rješavanje problema otpada u našoj zemlji. Jedan od fokusa događaja je podizanje svijesti o proizvodnji i potrošnji plastike za jednokratnu upotrebu i sprječavanje nepropisnog bacanja smeća.

Na svim lokacijama čišćenja prikupljeni otpad se odvaja i analizira pomoću #breakfreefromplastic metodologije pod nazivom Revizija otpada. Revizija otpada je građanska naučna inicijativa kojom se prebrojavaju i dokumentuju brendovi plastične ambalaže prikupljene tokom akcija čišćenja, što pomaže da se identifikuju kompanije odgovorne za zagađenje plastikom. Da bismo zaista riješili problem sa plastikom, sprovode se i nacionalne i globalne kampanje tokom kojih se pozivaju kompanije čiji proizvodi najviše zagađuju životnu sredinu da prestanu da proizvode toliko nepotrebne plastike za jednokratnu upotrebu.