Ulcinjska obala bez plastike

TEME

unaprjeđenje sistema upravljanja otpadom i smanjenje korišćenja jednokratnih plastičnih proizvoda na Velikoj plaži i Adi Bojani u Ulcinju

PERIOD

Jun 2020 – Septembar 2021

LOKACIJA

Ulcinj i Ada Bojana, Crna Gora

FINANSIJER(I)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ – prevencija morskog otpada

PARTNER(I)

NVO Green Life (vodeći partner) – Ascocijacija Ada Bojana – NVO Green Step – NVO Regionalna razvojna agencija – Ulcinj business Association – Dr Martin Schneider Jacoby Association –  Opština Ulcinj, JP Morsko dobro i Komunalno preduzeće Ulcinj

Pregled

Ovaj globalni projekat osmišljen je kao skup aktivnosti podržanih od strane nevladinih organizacija koje aktivno rade na datom području i institucija, uključujući Opštinu Ulcinj, Komunalno preduzeće i JP Morsko dobro. Aktivnosti su realizovane sinhronizovano sa ciljem smanjenja upotrebe jednokratnih proizvoda od plastike na Velikoj plaži i Adi Bojani.

U okviru ovog projekta, Zero Waste Montenegro je sprovela 7 revizija u 7 barova i restorana na plaži i hotelima u Ulcinju i na Velikoj plaži, te izradila detaljan izvještaj sa najboljim praksama i preporukama za zamjenu plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu alternativama koje se mogu naći na crnogorskom tržištu kako bi se smanjio otpad od plastike u Horeca sektoru u Crnoj Gori. Predstavnici Horeca sektora koji su učestvovali u projektu potpisali su Izjavu o posvećenosti realizaciji projekta prije primjene ovih praksi. Organizovana je radionica na kojoj je kafićima i restoranima na plaži predstavljen izvještaj. Takođe je izrađen i Vodič ka nultoj stopi otpada u Horeca sektoru u Crnoj Gori koji je dostupan u onlajn formatu na crnogorskom o albanskom jeziku.