Fork to Farm

TEME

Odvajanje organskog otpada, podizanje svijesti, održiva proizvodnja hrane, prevencija otpada

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

Januar 2024- Decembar 2024

LOKACIJA

Tuzi, Danilovgrad – Crna Gora

FINANSIJER(I)

Zero Waste Europe

PARTNERI

Opštine Tuzi i Danilovgrad

PREGLED

Aktivnosti se sprovode u okviru projekta Zero Waste Europe-a “Smanjenje emisije metana iz gradova – Fork to Farm” finansiranog od strane Globalnog centra za metan i UMI Fonda. Ovaj projekat ima za cilj stvaranje i pružanje podrške grupi pionirskih opština u ključnim strateškim evropskim zemljama, koje mogu demonstrirati visoko efikasne i replicirajuće modele kako bi se smanjio metan iz sektora otpada. Kroz projekat će se podržati i podstaći implementacija efikasnih modela upravljanja organskim otpadom (u zemljama u kojima ih trenutno nema ili su slabo efikasni), pomoći u sprovođenju modela za opštine za koje se očekuje da će dokazati smanjenje emisija metana iz sektora otpada, koje se stvaraju od bio-otpada koji završava na deponijama (suprotno zahtjevima u sklopu EU zakonodavstva).

 Dio aktivnosti u Crnoj Gori sprovodi NVO Zero Waste Montenegro u Opštinama Danilovgrad i Tuzi.

Ovaj projekat je ujedno druga faza “KompostirajDG” u Danilovgradu koji realizuju NVO „KOD“ u partnerstvu sa portalom Volim Danilovgrad i Efektivnim mikroorganizmima Crna Gora (EMCG), a koji finansira Ministarstvo turizma, ekologije i prostornog planiranja Crne Gore.