Iberostar, bez otpada do 2025 u Crnoj Gori

Zero Waste Montenegro od nedavno sarađuje sa Iberostar Hotel & Resorts, jednim od najvećih hotelskih lanaca u svijetu sa preko 100 hotela u 16 zemalja širom svijeta, na implementaciji jednog ambicioznog projekta u njihovim hotelima u Crnoj Gori. Iberostar je predvodnik u odgovornom turizmu kroz promociju održivog modela poslovanja sa fokusom na brigu o ljudima i životnoj sredini. Već od 2020. godine, Iberostar posluje bez plastike za jednokratnu upotrebu i rade na ambicioznoj 2030 Agendi da bi do 2025. godine postali hoteli sa nultnom stopom otpada, a do 2030. godine karbonski neutralni! Inicijativa koja je začetnica društveno odgovornog turizma, The Wave of Change, odražava predanost Iberostara ka očuvanju okeana.

Zero Waste Montenegro radi sa Iberostar hotelima u Crnoj Gori na ostvarenju vrlo izazovnog cilja za crnogorske okolnosti, a to je potpuno preusmjeravanje otpada sa deponija. U saradnji sa hotelima Iberostar Herceg Novi, Iberostar Slavija i Iberostar Bellevue, Zero Waste Montenegro će u narednom periodu raditi na ostvarenju ovog cilja u Crnoj Gori.

Pratite zajedno sa nama napredak Iberostar hotela u Crnoj Gori.