ZERO WASTE MONTENEGRO

Reciklažna mapa

Na ovoj mapi ćete naći lokacije reciklažnih dvorišta u koja možete odložiti svoj otpad za reciklažu. Većina dvorišta su otvorena je 7 dana u nedjelji od 7 do 21 sat (neka se možda zatvaraju malo ranije).

U reciklažna dvorišta možete odložiti sljedeće vrste otpada:

 • papir
 • kartonska ambalaža
 • PET ambalaža
 • aluminijumske limenke
 • politelienska folija
 • ambalažno staklo
 • otpadno ravno staklo
 • gume
 • drvni otpad
 • metalni krupni otpad
 • plastični krupni otpad
 • bijela tehnika
 • jestivo i motorno ulja
 • staro ulje
 • boje i lakovi
 • stari akumulatori
 • uljni filteri
 • fluorescentne cevi
 • elektronski otpad
 • stiropor
 • stare baterije
 • stari ljekovi

Kliknite ovdje za pristup mapi u Google Maps.

Imajte na umu da reciklaža nije čarobni štapić. Najbolje je izbjeći stvaranje otpada i reciklirati samo ono što ostane. Da saznate koji su najbolji načini da smanjite otpad prateći hijerarhiju nultog otpada, posjetite stranicu Život bez otpada.

Ako živite u Podgorici, Čistoća vam nudi Kasper aplikaciju preko koje možete da prijavite nepropisno odloženi otpad na teritoriji Podgorice I dobijete informacije o reciklažnim dvorištima i lokacijama podzemnih i nadzemnih kontejnera. Preuzmite na App store ili Google Play

Da li ste znali?

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je 2018. godine usvojilo sistem za odvojeno sakupljanje otpada u dvije kante „suve“ i „mokre“ frakcije i uputilo saglasnost za njegovu primjenu lokalnim upravama i komunalnim preduzećima. Kontejner za “suvu” frakciju je namijenjen za odlaganje papira, kartona, plastike, metala i stakla, dok je kontejner za “mokru” frakciju namijenjen za odlaganje svih ostalih vrsta komunalnog otpada (otpada koji njegov sastav je uglavnom vlažan zbog prisustva ostataka hrane, organskog otpada, baštenskog otpada, sredstava za higijenu itd.), ne uključujući kabasti otpad i jestiva ulja i masti. Ne smatramo da je ovo najefikasniji sistem za odvajanje otpada na izvoru, ali može predstavljati dobar početak.