Brisel, 11.04.2024 – Novi dokazi koje su objavili Zero Waste Europe i ToxicoWatch Foundation o istraživanju biomonitoringa o emisijama iz (ko)spalionica otpada u Slovačkoj i Holandiji otkrili su visok nivo postojanih organskih zagađivača (POPs) u hrani u blizini ovih postrojenja. 

Dvije studije koje su izrađene u sklopu Zero Waste Europe projekta True Toxic Toll, fokusiraju se na Slovačku i Holandiju. Analizirano je prisustvo POPs-a u neposrednom okruženju postrojenja. Naime, stručnjaci su pažljivo prikupljali i analizirali uzorke u okolini predmetnih postrojenja – kao što su jaja iz slobodnog uzgoja, vegetacija, voće, krovna prašina, voda i sediment.

U Slovačkoj poseban fokus istraživanja bila je cementana u Turňa nad Bodvou, gdje je otkrivena alarmantna opasnost po životnu sredinu. Jaja iz slobodnog uzgoja, borove iglice i mahovina sa ovog područja sadrže značajno visoke koncentracije dioksina i PFAS-a, poznatih kao ‘vječite hemikalije’. Nivoi dioksina u jajima premašuju granice EU za 300%. Ozbiljnu zabrinutost izazivaju povišeni nivoi PFAS koji se nalaze u površinskim vodenim tokovima u blizini cementne peći i sedimentu. Uzorci mahovine pokazuju jedan od najviših zabilježenih nivoa teških metala u Evropi.

Slično, istraživanjem spalionice otpada REC u Harlingenu, Holandiji, analizirano je prisustvo dioksina u jajima iz slobodnog uzgoja u Wijnaldumu, koji se nalazi svega 2 km od REC spalionice. Otkrivene su koncentracije dioksina koje premašuju dozvoljenu granicu EU za gotovo 300%. Nadalje, koncentracije PFOS-a u jajima sa iste lokacije premašile su najviši prethodno zabilježeni nivo ove hemikalije u jajima u Holandiji (38,4 nanograma po gramu masti). Koncentracija PFAS u ovim žumancima može se uporediti sa nivoima pronađenim u blizini fluorohemijske fabrike u Antverpenu, sa otkrivenih 11 različitih PFAS kongenera.

Janek Vahk, Zero Pollution Policy Manager, Zero Waste Europe navodi:

 “Izvještaji otkrivaju duboko zabrinjavajuće dokaze koji pokazuju da je hrana uzgajana u blizini spalionica kontaminirana supstancama. Ova kontaminacija predstavlja značajnu prijetnju po zdravlje pojedinaca i egzistenciju zajednica. Hitno djelovanje je imperativ za rješavanje ovog rastućeg problema i očuvanje javnog zdravlja i dobrobiti.

Abel Arkenbout, Head of Research, ToxicoWatch Foundation, izjavljuje:

 “Nakon što smo pažljivo analizirali mnoga mjesta koja smo proučavali, otkrili smo nešto alarmantno: dioksini, PFAS i drugi zagađivači se šire u ovim prekrasnim prirodnim područjima. Vrijeme ističe, a opasnost od ovih toksina je sve veća. Moramo brzo djelovati da zaustavimo ovu ekološku krizu prije nego što bude prekasno i šteta postane trajna.”

Dalja istraživanja su neophodna da bi se u potpunosti razumjeli izvori i obrasci taloženja ovih zagađivača. Osim toga, važno je obraditi pažnju i na druge potencijalne POPs. Studija je dio većeg istraživačkog projekta biomonitoringa koji obuhvata pet zemalja u Evropi: Belgiju, Holandiju, Španiju, Slovačku i Francusku. Fondacija ToxicoWatch, sa sjedištem u Holandiji, aktivno je uključena u ovu studiju kao naučni saradnik. Koordinacija projekta je u nadležnosti Zero Waste Europe.

Na ovom linku možete pročitati otvoreno pismo koje je NVO Zero Waste Montenegro uputilo Glavnom Gradu i JP Deponija povodom najave izgradnje splaionice otpada u Podgorici.

Izvori i reference

Press contacts 

Seán Flynn, Media Outreach & Communications Officer at Zero Waste Europe, sean@zerowasteeurope.eu or news@zerowasteeurope.eu / +32 471 96 55 93

Janek Vahk, Zero Pollution Policy Manager, janek@zerowasteeurope.eu  

Abel Arkenbout, Head of Research, ToxicoWatch Foundation, arkenbout@toxicowatch.org

Zero Waste Europe 

Zero Waste Europe (ZWE) je evropska mreža zajednica, lokalnih lidera, stručnjaka i aktivista koji rade na boljem korištenju resursa i eliminaciji otpada iz našeg društva. Zalažemo se za održive sisteme; za redizajn našeg odnosa sa resursima; i za globalni pomak ka ekološkoj pravdi, ubrzavajući pravednu tranziciju ka nultom otpadu (zero waste) za dobrobit ljudi i planete. www.zerowasteeurope.eu