Kampanja za zabranu jednokratnih plastičnih kesa i podizanje svijesti građana

TEME

kampanja zagovaranja i podizanja svijesti sa krajnjim ciljem zabrane plastičnih kesa za jednokratnu upotrebu u Crnoj Gori, sprječavanje dalje kontaminacije zemljišta i vodenih tokova i njihovog uklanjanje plastičnih kesa iz prirode i ekosistema
plastic bag ban advocacy and awareness-raising campaign

PERIOD

2015 – u toku

LOKACIJA

Crna Gora

FINANSIJER(i)

ovaj projekat je finansiran od strane ZWMNE uz podršku volontera/ki

PARTNER(i)

građanska inicijativa #OcistiME!

PREGLED

Fokus ovog projekta je rješavanje ekološke krize nastale prekomjernom upotrebom jednokratnih plastičnih kesa u Crnoj Gori.  Plastične kese za jednokratnu upotrebu koriste se samo nekoliko minuta, a zatim se bace. Građanin Crne Gore koristi u prosjeku 400 do 600 jednokratnih plastičnih kesa godišnje od kojih se ni jedna ne reciklira u Crnoj Gori: te ako ne završe u prirodi, u najboljem slučaju se gomilaju na deponijama. Ovaj problem želimo da riješimo kroz najefikasniju i dokazanu mjeru za snažno smanjenje ili eliminaciju iz životne sredine, a to je zabrana jednokratnih plastičnih kesa

2015 

  • Zero Waste Montenegro organizovala je prvi Dan bez plastičnih kesa u Crnoj Gori, performansom ‘plastično čudovište’ koje je šetalo ulicama Podgorice i edukovalo građane/ke o pitanjima prekomjerne potrošnje plastičnih kesa.

2017

  • Još jedan Dan bez plastičnih kesa organizovan je uz performans ‘plastično čudovište’ na jednoj od glavnih turističkih lokacija u Crnoj Gori. 
  • ZWMNE pokreće nacionalnu peticiju 2017. godine tražeći podršku od građana/ki Crne Gore za zabranu plastičnih kesa: 3600 građana/ki potpisalo peticiju koja je dostavljena Ministarstvu

2018

2019/2020

ZWMNE održava sastanak sa ministrom održivog razvoja i turizma koji je izjavljuje da će Ministarstvo podržati napore ZWMNE ka ‘zabrani plastičnih kesa, plastičnih flaša i edukaciji sve djece u Crnoj Gori o pravilnom odlaganju otpada. Uprkos navedenim ohrabrenjima, ZWMNE nije primila nikakvu konkretnu podršku od Ministarstva ka ostvarenju pomenutih ciljeva. 

2021/2022

  • Uz pomoć eksternog eksperta iz Zero Waste Europe mreže, analizirali smo nacrt Zakona o upravljanju otpadom i kreirali dokument koji sadrži komentare, prijedloge i obrazloženja. Zabrana plastičnih kesa konačno je uvrštena u novi Zakon. Najavljeno je da će zakon stupiti na snagu do kraja 2022. godine, nakon čega će početi njegova primjena.