Eko edukatori

TOPICS

edukacija,  smanjenje otpada, podizanje svijesti, saradnja i uključivanje više zainteresovanih strana, promocija volonterizma

Draft Law on Waste Management Amendment Comments and Proposals

PERIOD

decembar 2022 – april 2023

LOKACIJA

Crna Gora

PARTNER(I)

Ecopatriotizam (sardadnici)

Pregled

Ovim projektom se organizuje takmičenje za edukatore/ke u izradi programa ekoloških edukativnih radionica za djecu uzrasta osnovne i srednje škole. Eduktori/ke koji žele da učestvuju treba da na osnovu priloženih smjernica osmisle i sprovedu plan radionice koje će obuhvatiti lekcije o ekološkoj kulturi i propisnom odlaganju otpada prateći hijerarhiju otpada (5R – Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, Rot), ali i preuzimanje inicijative i akcije van učionice, gdje učenici planiraju i sprovode akcije čišćenja ili druge ekološke inicijative. Pobjednicima će biti dodijeljene nagrade: vaučer za knjige za školsku biblioteku u vrijednosti 300 EUR (prvo mjesto), 200 EUR (drugo mjesto) i 100 EUR (treće mjesto) i titule eko edukatora.

Sve edukativne radionice koje ispunjavaju kriterijume biće objavljene na veb sajtu cleanupmontenegro.me i zerowastemontenegro.me i tako ostati dostupne za dalje korišćenje edukatorima, čime će se takođe obezbijediti aktivna razmjena znanja i resursa između edukatora u Crnoj Gori.