Zero Waste Montenegro i Agencija za zaštitu životne sredine objavljuju JAVNI KONKURS u sklopu grant šeme kroz projekat “Za čistiju Crnu Goru” (fr. PUMP) koju finansira francusko Ministarstvo za evropske i spoljne poslove. Cilj ovog javnog poziva je podržati doprinos civilnog društva u upravljanju otpadom i sprečavanju zagađenja životne sredine u Crnoj Gori kroz jačanje uloge civilnog društva u oblasti prevencije i smanjenja zagađenja otpadom. 

Ukupna vrijednost prvog konkursa iznosi 15,000 €, dok je maksimalna vrijednost budžeta po projektu od 1,000 – 5,000 €.

Rok za podnošenje aplikacija trajaće do 06. maja 2024. godine do 16.00h dok se implementacija svih projekata mora realizovati do 01.09.2024. godine.

Korisnici podrške ovog Javnog konkursa mogu biti registrovane neprofitne nevladine organizacije i neformalne grupe građana/ki. Zainteresovane strane projektnu ideju kao i obaveznu dokumentaciju popunjavaju i šalju putem maila info@cleanupmontenegro.me

Za prijavu na konkurs, potrebno je popuniti aplikaciju na način definisan u Vodiču. Više detalja o pozivu i načinu prijavljivanja možete pronaći na Cleanup Montenegro web sajtu.