U pokušaju da smanji marinski otpad, Evropska komisija, zakonodavno tijelo EU, predložilo je u ponedjeljak nova pravila kojima se zabranjuje 10 vrsta jednokratnih plastičnih proizvoda.

Pored zahtjeva da navedeni proizvodi budu proizvedeni korišćenjem održivih materijala, novim pravilima biće postavljeni ciljevi za smanjenje korišćenja plastičnih posuda za hranu i čaša za piće u zemljama članicama EU.

Proizvođači plastike takođe će biti u obavezi da pomognu u finansiranju upravljanje otpadom i akcije čišćenja.

„Plastični otpad je nesporno veliki problem i Evropljani moraju da djeluju zajedno kako bi ga riješili, jer plastični otpad završava u našem vazduhu, našem zemljištu, našim okeanima i u našoj hrani“, rekao je Frans Timermans, prvi potpredsjednik Evropske komisije.

Nakon reagovanja na problem sa plastičnim kesama 2015. godine, 72% Evropljana je reklo da je smanjilo njihovu upotrebu (Evrobarometar). EU sada skreće pažnju na 10 plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu i opremu za ribolov koji zajedno čine 70% marinskog otpada u Evropi.

Nova pravila su sljedeća:

Zabrana određenih proizvoda od plastike: Za proizvode za koje su alternative lako dostupne i pristupačne, jednokratni plastični proizvodi biće zabranjeni sa tržišta. Zabrana će se odnositi na plastične pamučne tufere, pribor za jelo, tanjire, slamčice, miješalice za pića i štapiće za balone koji će sada morati da se prave isključivo od održivijih materijala. Jednokratna ambalaža za pića napravljena od plastike biće dozvoljena na tržištu samo ako su poklopci posuda pričvršćeni za njih;

Ciljevi za smanjenje korišćenja plastike: Države članice će morati da smanje upotrebu plastičnih posuda za hranu i čaša. To mogu učiniti tako što će postaviti nacionalne ciljeve za smanjenje, obezbijediti da alternativni proizvodi budu dostupni na prodajnim mjestima ili tako što će osigurati da jednokratni plastični proizvodi ne smiju biti besplatni;

Obaveze proizvođača: Proizvođači će pomoći da se pokriju troškovi upravljanja otpadom i akcija čišćenja, kao i mjera podizanja svijesti o posudama za hranu, pakovanju i ambalaži (kao što je ona za čips i slatkiše), čaše i šolje za pića, duvanske proizvode sa filterima (kao što su opušci), vlažne maramice, balone i tanke plastične kese. Industrija će takođe dobiti podsticaje za razvoj alternativa ovim proizvodima koje manje zagađuju;

Ciljevi sakupljanja otpada: Države članice će biti obavezne da sakupe 90% plastičnih jednokratnih boca za pića do 2025. godine, na primjer kroz sistem povrata depozita;

Zahtjevi za etikete: Za određene proizvode će se zahtijevati jasno i standardizovano obilježavanje kojim se ukazuje na način odlaganja otpada, negativan uticaj proizvoda na životnu sredinu i prisustvo plastike u proizvodima. Ovo će se odnositi na menstrualne proizvode, vlažne maramice i balone;

Mjere za podizanje svijesti: Države članice će biti obavezne da podižu svijest potrošača o negativnom uticaju nepropisnog odlaganja plastike za jednokratnu upotrebu i opreme za ribolov, kao i o dostupnim sistemima za ponovnu upotrebu i opcijama upravljanja otpadom za sve ove proizvode.

Kada je u pitanju oprema za ribolov, koja čini 27% ukupnog otpada na obalama, Komisija ima za cilj da upotpuni postojeći zakonodavni okvir shemama odgovornosti proizvođača za opremu za ribolov koja sadrži plastiku. Proizvođači opreme za ribolov od plastike biće dužni da pokriju troškove sakupljanja otpada iz lučkih prihvatnih objekata i njegovog transporta i obrade. Takođe će pokrivati troškove sprovođenja mjera za podizanje svijesti.

Predložena direktiva donijeće i ekološke i ekonomske benefite. Nove mjera će dati neke od sljedećih rezultata:

  • izbjeći će se emisije od 3,4 miliona tona CO2;
  • izbjeći će se šteta po životnu sredinu koja bi do 2030. godine iznosila 22 milijarde evra;
  • potrošači će uštedjeti 6,5 milijardi evra.

Današnja inicijativa daje rezultate u vezi sa obavezama preuzetim u   Evropskoj strategiji za plastiku  u cilju rješavanja problema otpada i štete uzrokovanih zagađenjem plastikom kroz zakonodavno djelovanje, što su podržali Evropski parlament i Savjet, kao i građani i zainteresovane strane. Predložene mjere doprinijeće tranziciji Evrope ka cirkularnoj ekonomiji i postizanju ciljeva UN-a za održivi razvoj i klimatskih obaveza i ciljeva industrijske politike EU.